ชื่อ - นามสกุล :นายบัณฑิต สุกก่ำ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ